Advises konsulter representerar bred och djup erfarenhet inom HR-området. Kombinationen av kompetenser gör att vi kan bidra till lösning av de flesta frågor inom HR-området.

Partnerskap är vägledande för vårt arbetssätt. Vi ser våra uppdrag som samarbetsprojekt och uppdragsgivare som samarbetspartners. Vår strävan är att vi, förutom lösning i den aktuella situationen, ska bidra till bestående lärande hos våra uppdragsgivare.

Kundens affärsnytta är vårt fokus i samtliga uppdrag. Tydliga förväntningar och mål underlättar genomförande och bidrar till framgångsrik medverkan från oss.

TJÄNSTER

Vi löser våra uppdragsgivares kompetensbehov genom

Försörjning av medarbetare på alla nivåer
Utveckling av ledarskap, team och kompetens

FÖRSÖRJNING:

Vi arbetar med försörjning av kompetens genom:

UTVECKLING:

Vi arbetar med utveckling av kompetens inom följande områden:

Advise Consulting ?vi skräddarsyr.

?Vi på Advise är duktiga skräddare, vi skräddarsyr uppdraget tillsammans med vår klient. Vi har en bred arsenal av verktyg och vi utgår från individens behov, det finns inga standardlösningar när det gäller en enskild person, säger Gabriella Gustafsson

Nyhetsbrev Juni 2009
(Pdf format)

"Advise konsulter bidrar till konstruktiva lösningar"

- ”Vi har en medarbetare som inte fungerar i sin roll och vi vill gärna hjälpa henne till ett annat, mer ”rätt?arbete men utanför den här organisationen? sa en kund som kontaktade oss på Advise. - ”Hur kan jag som chef bidra och hur kan Advise hjälpa mig? var nästa fråga.

Nyhetsbrev maj 2009

"På banan igen"

- Vi har en medarbetare som inte fungerar i sin position men vi vill gärna behålla honom inom företaget, sa en kund som kontaktade oss på Advise.

Nyhetsbrev Mars 2009

Webbmaster: www.mgwebb.com