Coachning:

Coachning är ett samtal om motivation, om mål och att ta ett steg i målets riktning.

En coach lyssnar, ställer frågor, hjälper dig att ta fram dolda resurser, du har svaren.

Målet är att du ska utvecklas som ledare.

En coach hjälper individer/grupper att:

  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
  • Framtidsfokusera och lösa problem.
  • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.