FÖRETAGSKULTUR:

 Framgångsrik Företagskultur

Varför utveckla en framgångsrik företagskultur
Programmet utgår från de viktigaste utmaningarna som företag står inför i dagens näringsliv:

 • Att behålla och attrahera kompetent arbetskraft
 • Att öka vinsten och värdet för aktieägarna
 • Stärka marknadspositionen
 • Att öka kreativitet, produktivitet samtidigt som kundnytta och anställdas arbetstillfredsställelse ökar
 • Säkerställa att etiska regler genomsyrar organisationens kultur

Programmet ger företaget

 • Åtgärdsprogram för förtydligande och förändring av grundläggande värderingar
 • Program för utveckling av framgångsrik försäljning
 • Verktyg för långsiktigt utveckling av företagets kultur.

Programmets hörnstenar

 • Kartläggning av nuvarande kultur, grundläggande värderingar och säljmönster
 • Utvärdering och analys
 • Beslut om grundläggande värderingar
 • Formulering av och beslut om åtgärdsprogram för förändring av grundläggande värderingar, säljmönster och frigörande av kompetens
 • Genomförande av åtgärdsprogram

Programmet beskriver

 • Medarbetarnas grundläggande värderingar och säljmönster
 • Företagets exponerade värderingar

Medarbetares och andra intressenters syn på företagets önskade värderingar och kultur