KARRIÄRPLANERING:

 Individuell Karriärutveckling

Programmet ger företaget
Information om hur medarbetarens förutsättningar, inriktning och ambition möter företagets behov och möjligheter.

Programmet ger medarbetaren
Underlag för att aktivt ta ställning till och sätta mål för:

 • Nuvarande yrkesliv
 • Fortsatt karriär

Programmets ger företaget och medarbetaren
Underlag för dialog och potential, utvecklingsbehov och fortsatt karriärutveckling inom företaget.

Programmets 2 hörnstenar

 • Medarbetarens personliga engagemang
 • Ett förtroendefullt samarbete mellan dig och din personliga konsult

Programmets 5 steg

  1. Inventering av företagets och medarbetarens behov och förväntningar
  2. Kartläggning av medarbetarens Kompetens
  3. Kartläggning av medarbetarens Motivation och Drivkrafter
  4. Formulering av Mål och Handlingsplan
  5. Återkoppling till företaget