OUTPLACEMENT:

Företag och dess medarbetare utvecklas ibland åt olika håll. Att då upplösa anställningen och erbjuda medarbetaren Outplacement ger en win-win-situation.

Programmet ger företaget

 • Kvalitet i avveckling av medarbetare vars utveckling inte harmonierar med företagets.
 • Företagets image stärks såväl internt i företaget som externt.

Programmet ger medarbetaren
Underlag för att aktivt ta ställning till och sätta mål för:

 • Framtida karriärutveckling
 • Val av befattning, roll och organisation för nästa arbete.

 

Programmets ger företaget och medarbetaren
En värdig avslutning på en anställning. Programmet ger också medarbetaren förståelse för varför en fortsättning på företaget inte var bra samt ett adekvat förhållningssätt till tidigare arbetsgivare. Företaget få härigenom en positiv förespråkare för företaget.

Programmets två huvudblock

 • Karriäranalys
 • Inventering av professionella erfarenheter och prestationer
 • Beskrivning av kompetens och professionell profil
 • Identifiering av förutsättningar för bästa prestation (roll, kultur och organisatoriska villkor)
 • Formulering och prövning av mål
 • Marknadsplan
 • Formulering av budskap och personlig presentation
 • Val av sökkriterier och –vägar
 • Definiering och kartläggning av målföretag
 • Arbete med nätverk och kontakter
 • Arbete med CV, ansökningsbrev och referenser
 • Intervjuträning och –analys
 • Löpande coaching och uppföljning av arbetssökandet